• Kalibrasyon Nedir ?
23 July 2021

Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.

Kalibrasyon, ölçümlerin önemli olduğu her yerde hayati derecede önemlidir, kullanıcıların ve işletmelerin izledikleri, kaydettikleri ve ardından kontrol ettikleri sonuçlara güven duymalarını sağlar.

Kalibrasyon Neden Bu Kadar Önemli?

Kalibrasyon, bir ekipman kullanılarak kaydedilen ölçümlerin doğruluğunu ve kalitesini tanımlar. Zaman içinde, belirli teknolojileri kullanırken veya sıcaklık ve nem gibi belirli parametreleri ölçerken sonuçların ve doğruluğun 'kayma' eğilimi vardır. Ölçülen sonuçlardan emin olmak için, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçümler için ekipmanın kullanım ömrü boyunca kalibrasyonunu sürdürmeye devam eden bir ihtiyaç vardır.

Kalibrasyonun amacı, test ekipmanının doğruluğunu sağlayarak herhangi bir ölçüm belirsizliğini en aza indirmektir. Kalibrasyon, ölçüm süreçlerindeki hataları veya belirsizlikleri kabul edilebilir bir düzeye kadar ölçer ve kontrol eder.

Neden Kalibrasyon Yapılır ?

Laboratuvarlarda kullanılan cihazların (Etüv, terazi, buzdolabı vs.) yapılan analizlerde istenilen şartları sağlayıp sağlamadığını anlamak amacı ile belirli periyotlarla ulusal/uluslararası izlenebilirliği sağlayan bir kuruluşa kalibrasyonu yaptırılır. Bu işlemin ardından kalibrasyonu yapan kuruluş tarafından cihaz kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Sertifikada cihazın sapma değeri, ölçüm belirsizliği, izlenebilirlik, ölçüm koşulları belirtilir. Sertifikadaki bilgiler ışığında ilgili cihazın analize uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Bu amaçlar ile oluşturulan tesiste kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yaptırılması ile de aşağıda örnekleri verilen faydaların oluşması sağlanır.

  • Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
  • Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar giderilir.
  • Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesini önler.
  • Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
  • Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
  • Üretilen ürünlerin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
  • Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir.
  • Müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarılarak, haksız kazanç yada kayıpların önüne geçilir.

Tags : kalibrasyon, neden kalibrasyon, kalibrasyon hizmeti, kalibrasyon yaptırma