Titratörler

Titrasyon işlemi için: Titratör


Titrasyon (hacimsel analiz olarak da bilinir), tanımlanmış bir analitin (analiz edilecek bir madde) konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan yaygın bir laboratuar kantitatif kimyasal analiz yöntemidir. Titratör olarak adlandırılan bir reaktif, bilinen konsantrasyon ve hacme sahip standart bir çözelti olarak hazırlanır. Analit ile reaksiyona giren titrant hacmi, titrasyon hacmi olarak adlandırılır.

There are no products to list in this category.