. kombine metalik elektrot

 kombine metalik elektrot

  Kombinasyon platin Gümüş kombinasyonu
Parça kodu 67-00001-07 (Cı-272) 67-00001-04 (Cı-373)
Uygulama redoks Yağış
boyut
Sıcaklık 0-80 ° C 0-70 ° C
Dedektör pimi Platin Gümüş
İç kutup Gümüş klorür Gümüş klorür
Kavşak noktası Halka Şekilli Seramik Çift bağlantı
İç dolgu 3,3 milyon KCl İç 3,3M KCl * 1
Dış 1M KNO 3
Kablo Ayrı tip Ayrı tip
Not    
not 1 : Mühürlü iç dolgu, değiştirmeye gerek yoktur.
not * 2 : çift ​​bağlantı referans elektrodunun dış odası için iç dolum için, uygulamaya uygun solüsyon kullanın.
not * 3 : Cı-173, C-176, R-173 1M KNO ile 3 dış bölmesi için asit-baz ve çökeltme her ikisi için kullanılabilir.