Veri Toplama Yazılımı [SOFT-CAP]

Windows® 10 Pro 64bit / 7 Professional 32bit İngilizce sürümüyle uyumlu Data Capture yazılımı, kişisel bilgisayarınızı RS-232C portu üzerinden çeşitli KEM analitik cihazlarına bağlayabilir, böylece ölçüm sonuçları doğrudan Microsoft® Excel çalışma kitabına indirilebilir veya CSV dosyasında saklanabilir biçim. Bu yazılım tarafından en fazla dört KEM cihazı bağlanabilir ve kontrol edilebilir ve her birimin çıkış verileri kullanıcının istediği formatta düzenlenebilir ve dosyaya kaydedilebilir.

Özellikleri :

  • 1. Maksimum dört KEM cihazından alınan ölçüm sonuçları Excel çalışma kitaplarına aktarılabilir (Excel 97/2000/2002/2003/2007/2010 ile uyumlu).
  • 2. Çıktı verileri CSV formatında da dosyalanabilir, böylece veriler kullanıcının Excel elektronik tablosunda en iyi şekilde kullanılır.

Otomatik potansiyometrik titratörler:

AT-710M, AT-710S, AT-710B, AT-610, AT-510, AT-700, AT-500N, AT-500, AT-420,
AT-400

Hibrid KF nem titratörleri:

MKH-710m, MKH-700

Hacimsel KF nem titratörleri:

MKV-710M, MKV-710S, MKV-710B, MKA-610, MKA-520, MKS-520, MKS-500, MKA-510N,
MKS-510N, MKA-510, MKS-510, MKA-210, MKS- 210

Kulometrik KF nem titratörleri:

MKC-710M, MKC-710S, MKC-710B, MKC-610, MKC-520, MKC-501, MKC-510N, MKC-510,
MKC-500, MKC-210

Yoğunluk ölçerler:

DA-650, DA-645, DA-640, DA-520, DA-510, DA-505, DA-500, DA-310, DA-300, DA-100, DA-110

Refraktometreler:

RA-620, RA-600, RA-410, RA-520N, RA-500N, RA-520, RA-500, RA-510

Termal iletkenlik ölçerler:

Q ™-710, Q ™-700, Q ™-500

Diğerleri:

GVA-700, DA + RA (600 serisi) Kombinasyon